preloader
Scroll to top
Team

Waarom HLDC

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een veranderend tijdperk. (Lokale) overheden en bedrijven worden geconfronteerd met steeds grotere opgaven die elkaar steeds sneller opvolgen. Denk aan een vluchtelingencrisis, klimaatadaptatie, transformatie van het sociaal domein, Covid-19. Het zijn thema’s die veel sneller groot worden en waar standaardwerkprocessen niet meer passend zijn op de vraag vanuit de samenleving.

Het antwoord op deze complexe vraagstukken moet in veel organisaties vaak aanzienlijk lager gevonden worden door snel te vormen, flu├»de teams die aangepast zijn op de opdracht en omgeving, met een goede informatiepositie, een duidelijke taak en met mandaat, gegeven door het management, directie en/of bestuur. Deze aanpassing vraagt vaak veel van organisaties, omdat we gewend zijn om bij grote besluiten en beslissingen vooral top down te werken. Een duidelijk vooraf gesteld doel, mensen die in de ‘operatie/uitvoering’ toegerust zijn op de taak en het vertrouwen in de mensen die het moeten doen (mandaat), leiden echter tot veel betere resultaten. HLDC helpt uw organisatie, dmv interim-management, advies of coaching bij deze transitie.

 

”Veranderende omstandigheden kies je niet, die onderken je en daar speel je op in.”